Home

Polish for foreigners

Studium

Educational Projects

Szkolenia

Culture

Contact Us

Meritum - O nas

PL: Jesteśmy grupą partnerów – niezależnych podmiotów, realizujących zbieżne cele. Każdy z partnerów posiada bogate doświadczenie w zakresie swojej działalności. Połączenie wspólnych doświadczeń i bogatej wiedzy daje efekt synergii i zwiększa skalę działalności. Każdy z podmiotów działa niezależnie. Łączy nas działanie na rzecz wspomagania edukacji formalnej, szczególnie edukacji dorosłych i edukacji zawodowej, ale także edukację wyższej i szkolnej. Naszą kadrę tworzą doświadczeni edukatorzy, mający ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w prowadzeniu szkoleń, kursów i projektów edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych, także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów Lifelong Learning Programme: Leonardo da Vinci i Grundtvig.

EN: We are a group of partners - independent organizations, with the same goal. Every partner has vast experience in selected field. Combination of common experience and extensive knowledge creates synergy and widens the field of operation for the group. Every entity is independent. We are connected by the support for the formal education, especially adult vocational education, but also school and higher education. Our staff consists of experienced educators with over 20 years of professional experience in conducting trainings, running courses and other educational projects for kids, youth and adults. Also they have years of experience in Lifelong Learning Programme: Leonardo da Vinci and Grundtvig.

Read more/Więcej...

Cookies

Parts of our website may use cookies. Read more...

Trusted by the following companies

  glaxosmithkline-logo      Carlsberg Logo             philips   levis-logo small   CB richard ellis   Volvo Cars logo